اسفند ۶ام, ۱۳۹۳ | نوشته‌شده به دست سوداگر-پناهی-عباسی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای بسته هستند)

روز درختکاری

اسفند ۱۵ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سوداگر-پناهی-عباسی در مناسبت ها - (دیدگاه‌ها برای روز درختکاری بسته هستند)

ماهنامه کاروفناوری

اسفند ۱ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سوداگر-پناهی-عباسی در تخصص | دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای ماهنامه کاروفناوری بسته هستند)

ماهنامه های کاروفناوری تهیه شده توسط گروه کاروفناوری ناحیه یک جهت استفاده همکاران روی سایت بارگزاری می گردد. ماهنامه فناوری و مهارت شماره ۱ ماهنامه شماره ۲ ماهنامه کاروفناوری شماره ۴ ماهنامه کاروفناوری شماره ۵

ماهنامه کاروفناوری

بهمن ۱۷ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سوداگر-پناهی-عباسی در تخصص | دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای ماهنامه کاروفناوری بسته هستند)

ماهنامه کاروفناوری تهیه شده توسط گروه کاروفناوری ناحیه یک زاهدان جهت استفاده همکاران محترم بارگزاری می شود. ماهنامه کاروفناوری شماره ۳

نمونه فعالیتهای روزکارگاه

بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سوداگر-پناهی-عباسی در تخصص | دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نمونه فعالیتهای روزکارگاه بسته هستند)

روز کارگاه راهیان نور

نمونه فعالیتهای روزکارگاه

بهمن ۳ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سوداگر-پناهی-عباسی در تخصص - (دیدگاه‌ها برای نمونه فعالیتهای روزکارگاه بسته هستند)

با سلام گزارش نمونه فعالیت روز کارگاه سرکار خانم سرگلزایی دبیرستان دخترانه ۲۲ بهمن گزارش روز کار گاه آذر ۹۷

نمونه فعالیتهای روزکارگاه

بهمن ۳ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سوداگر-پناهی-عباسی در تخصص - (دیدگاه‌ها برای نمونه فعالیتهای روزکارگاه بسته هستند)

دبیرستان فرزانگان۲

نمونه فعالیتهای روزکارگاه

بهمن ۳ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سوداگر-پناهی-عباسی در تخصص - (دیدگاه‌ها برای نمونه فعالیتهای روزکارگاه بسته هستند)

روز کارگاه طهماسبی دبیرستان ولایت

نمونه فعالیتهای روز کارگاه

بهمن ۳ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سوداگر-پناهی-عباسی در تخصص - (دیدگاه‌ها برای نمونه فعالیتهای روز کارگاه بسته هستند)

گزارش روز کارگاه دبیرستان دخترانه ام البنین(س)

نمونه فعالیتهای روز کارگاه

بهمن ۳ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سوداگر-پناهی-عباسی در دسته‌بندی نشده - (دیدگاه‌ها برای نمونه فعالیتهای روز کارگاه بسته هستند)

روزکارگاه سیاسری

فایل آموزشی پاور

دی ۲۶ام, ۱۳۹۷ | نوشته‌شده به دست سوداگر-پناهی-عباسی در تخصص - (دیدگاه‌ها برای فایل آموزشی پاور بسته هستند)

باسلام وادب واحترام کتاب آموزش پاور جهت استفاده همکاران بارگزاری می گردد. فایل اموزش powerpoint

no